TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO – Nabór

Written by on 30/05/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

TECHNIK RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Jedyna w Polsce szkoła AKWAKULTURY, AKWARYSTYKI I WĘDKARSTWA

Kierunek kształcenia objęty współpracą z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zawód dla ludzi z pasją do ryb, chcących poznać ich zwyczaje, biologię i środowisko. Ludzi interesujących się tajnikami chowu i hodowli ryb. Fascynujących się wędkarstwem czy akwarystyką.

Zawód umożliwiający pracę we własnym gospodarstwie rybackim lub prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie rybactwa, akwarystyki czy wędkarstwa bądź:

 • Pracy w specjalistycznych gospodarstwach rybackich w szeregach średniej kadry technicznej
 • Pracy w rybackich zakładach hodowlano – badawczo – ichtiologicznych
 • Pracy w zakładach i strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego
 • Pracy w instytucjach prowadzących działy akwarystyczne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, palmiarnie itp.

Baza dydaktyczna:

 • Pracownie zawodowe biologiczna i akwarystyczna
 • Pracownie do praktycznej nauki zawodu
 • Doświadczona kadra pedagogiczna z pasją do akwakultury

Dodatkowe uprawnienia:

 • Kurs obsługi urządzeń do połowu prądem
 • Kurs prowadzenia łodzi motorowych
 • Udział w konferencjach i szkoleniach zawodowych krajowych i zagranicznych.
 • Zajęcia z udziałem wykładowców z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT

Kształcimy:

 • Ogólnie – poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, które daje przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego oraz podjęcia nauki na studiach wyższych
 • Przedmiot w zakresie rozszerzonym: biologia lub geografia
 • Zawodowo – poprzez praktyczne i teoretyczne nauczanie przedmiotów zawodowych dających wiedzę umiejętności w dwóch kwalifikacjach zawodowych.

–  RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

–  RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

 • Praktyki zawodowe – realizowane w gospodarstwach rybackich, w ośrodkach zarybieniowych, gospodarstwach PZW oraz tygodniowa praktyka w Szkole Rybackiej w Vodnianach w Czeskiej Republice.

Internat:

 • Możliwość zakwaterowania w internacie

 

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

Zespół Szkół w Sierakowie

 

 

Technikum


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *