Wirtualny Informator Rzeczny

Written by on 31/05/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Wirtualny Informator Rzeczny: Rewolucja w żegludze śródlądowej

Wody Polskie wprowadziły nowoczesny system, Wirtualny Informator Rzeczny (WIR), który ma na celu zrewolucjonizowanie obsługi śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, WIR ma służyć zarówno użytkownikom rekreacyjnym, jak i przedsiębiorstwom transportowym, przyczyniając się do automatyzacji i usprawnienia procesów żeglugi śródlądowej. Projekt zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kluczowe funkcjonalności WIR

WIR oferuje szeroki wachlarz funkcji, które ułatwiają korzystanie z dróg wodnych. Dzięki systemowi użytkownicy mogą:

Reklama
  • Planować trasy: Interaktywne mapy pozwalają na dokładne zaplanowanie trasy żeglugowej, wskazując szlaki żeglowne, znaki nawigacyjne oraz infrastrukturę hydrotechniczną.
  • Dokonywać płatności: Użytkownicy mogą łatwo dokonać płatności za śluzowanie i korzystanie z dróg wodnych.
  • Sprawdzać dostępność dróg wodnych: System informuje o aktualnym stanie dróg wodnych, uwzględniając dane hydrologiczne i meteorologiczne.
  • Zgłaszać problemy: Turystom i armatorom umożliwiono zgłaszanie przeszkód i niebezpieczeństw na trasie.

Prezentacja i integracja danych

Funkcjonalności systemu WIR zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas konferencji, która przyciągnęła przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz organizacji zajmujących się turystyką wodną. Transmisja z konferencji dostępna jest na YouTube.

System integruje dane z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, zapewniając użytkownikom dostęp do aktualnych informacji hydrologicznych i meteorologicznych. Dzięki temu planowanie trasy żeglugowej staje się prostsze i bezpieczniejsze.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

WIR jest dostępny na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, co umożliwia użytkownikom szybki i wygodny dostęp do wszystkich funkcji systemu. Aplikacja mobilna pozwala na:

  • Planowanie tras dla żeglugi rekreacyjnej i profesjonalnej.
  • Śledzenie zdarzeń na drogach wodnych w czasie rzeczywistym.
  • Zgłaszanie napotkanych nieprawidłowości i niebezpieczeństw.
  • Dokonywanie płatności za śluzowanie i inne usługi.

Platforma e-learningowa i e-usługi

WIR oferuje również platformę e-learningową, która umożliwia użytkownikom naukę korzystania z systemu poprzez filmy instruktażowe i kursy. Dodatkowo, system dostarcza e-usługi, które pozwalają na zakup biletów na śluzy i pochylne oraz składanie elektronicznych deklaracji za korzystanie z dróg wodnych.

Wnioski

Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) to innowacyjne narzędzie, które znacznie poprawia jakość i efektywność żeglugi śródlądowej w Polsce. Dzięki wsparciu funduszy unijnych i nowoczesnym technologiom, WIR oferuje nieocenione wsparcie zarówno dla użytkowników rekreacyjnych, jak i biznesowych. System ten jest krokiem milowym w kierunku cyfryzacji i automatyzacji procesów związanych z żeglugą śródlądową, oferując użytkownikom łatwy dostęp do kluczowych informacji i usług.

Więcej informacji oraz dostęp do systemu można znaleźć na stronie: https://wir.wody.gov.pl.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *