Przesłanie dotyczące wędkarstwa rekreacyjnego, a wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r.

Written by on 29/05/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Kluczowe przesłanie dla przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego:

„POTRZEBUJEMY, ABY… BYŁ GŁOSEM RYBOŁÓWSTWA REKREACYJNEGO UE”

 

Reklama

Przesłanie dotyczące wędkarstwa rekreacyjnego, a wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r.

W świetle zbliżających się czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Europejski Związek Wędkarzy (EAA) przygotował ulotkę wyborczą, mającą na celu promowanie sektora wędkarstwa rekreacyjnego oraz Forum Parlamentu Europejskiego ds. Rybołówstwa Rekreacyjnego i Środowiska Wodnego.

 

Niniejsza ulotka stanowi ważne przesłanie do 25 milionów wędkarzy z UE dla odnowionego Parlamentu Europejskiego po wyborach w czerwcu 2024 r. Europejscy wędkarze wzywają europejskich ustawodawców do uwzględnienia w porządku obrad następnej kadencji Parlamentu Europejskiego ambitnej ochrony środowiska wodnego, zapewnienia sprawiedliwego zarządzania zasobami rybnymi i wspierania zrównoważonego oraz prosperującego sektora rybołówstwa rekreacyjnego w Europie. Rybołówstwo rekreacyjne stanowi działalność o wysokiej wartości, zapewniającą około 350 000 miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu w Unii. Zachęca również do turystyki na obszarach wiejskich i odległych oraz pracy na rzecz ochrony środowiska. Wszystko to przynosi korzyści społeczne i zdrowotne dla wędkarzy, takie jak redukcja stresu i kontakt z naturą.

Dzięki  ulotce Europejski Związek Wędkarzy rzuca również światło na Forum Parlamentu Europejskiego ds. Rybołówstwa Rekreacyjnego i Środowiska Wodnego – międzypartyjną platformę dyskusyjną, która służy jako ważne narzędzie poprawy kontaktu między posłami do Parlamentu Europejskiego a ich wyborcami. Forum zapewnia decydentom wysokiej klasy specjalistyczną wiedzę i wiedzę naukową na temat zagadnień związanych z rybołówstwem rekreacyjnym.

Podczas poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019–2024)  forum RecFishing zorganizowało 9 wydarzeń w Parlamencie Europejskim, w których wzięło udział ponad 340 uczestników i ponad 110 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Click here to download the leaflet

=>Click here to read the EAA article 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *