Jak zdobyć kartę wędkarską?

Written by on 26/10/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Jak zdobyć kartę wędkarską?

 

Aby zdobyć kartę wędkarską, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 14 lat,
 • zdać egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb,
 • złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Reklama

Krok po kroku jak zdobyć kartę wędkarską:

 1. Znajdź komisję egzaminacyjną. Komisje egzaminacyjne na kartę wędkarską działają przy Okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego. Aby znaleźć najbliższą komisję, możesz skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej PZW.
 2. Złóż dokumenty do komisji egzaminacyjnej. Do komisji egzaminacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
  • wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
  • opłatę egzaminacyjną w wysokości 40 zł (osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty).
 3. Zdaj egzamin. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje znajomość przepisów dotyczących ochrony i połowu ryb. Część praktyczna obejmuje umiejętność wędkowania.
 4. Otrzymaj zaświadczenie o zdanym egzaminie. Po zdaniu egzaminu komisja egzaminacyjna wyda Ci zaświadczenie o zdanym egzaminie.
 5. Złóż wniosek o wydanie karty wędkarskiej do starosty. Do wniosku o wydanie karty wędkarskiej należy dołączyć:
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie,
  • opłatę za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł.

Kto wystawia kartę wędkarską?

Karty wędkarskie są wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Aby złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej, należy udać się do urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu.

Reklama

Czy muszę być członkiem PZW by mieć kartę wędkarską?

Nie, nie musisz być członkiem PZW, aby mieć kartę wędkarską. Karta wędkarska jest dokumentem, który uprawnia do wędkowania w wodach publicznych, zarówno w wodach PZW, jak i w wodach śródlądowych udostępnionych do wędkowania przez Wody Polskie.

Czy karta wędkarska jest raz wyrabiana na całe życie?

Nie, karta wędkarska nie jest raz wyrabiana na całe życie. Karta wędkarska jest wydawana na okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.

Dodatkowe informacje:

 • Karta wędkarska jest dokumentem osobistym. Nie można jej przekazać innej osobie.
 • Karta wędkarska musi być zawsze przy sobie podczas wędkowania.
 • Za brak karty wędkarskiej podczas wędkowania grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *