Wyniki Badania 2016: Wędkarstwo, Polowanie i Obserwacja Dzikiej Przyrody w USA

Written by on 29/10/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Wyniki Badania 2016: Wędkarstwo, Polowanie i Obserwacja Dzikiej Przyrody w USA

 

Przyroda z Perspektywy Liczb – Co 5 Lat Nowe Dane o Rekreacji na Świeżym Powietrzu w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Co pięć lat w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się obszerne badania statystyczne, które dostarczają fascynujących danych na temat uczestnictwa i wydatków związanych z rekreacją na świeżym powietrzu. Ostatnie takie badanie, które miało miejsce w 2016 roku, ukazało się niedawno, odkrywając niezwykłe aspekty życia Amerykanów w kontakcie z dziką przyrodą. Oto kilka kluczowych wyników tych badań:

  1. Uczestnictwo w Rekreacji na Świeżym Powietrzu: Wyniki pokazują, że aż 35,8% populacji Stanów Zjednoczonych, co stanowiło około 101,6 miliona ludzi, uczestniczyło w różnych formach rekreacji związanych z dziką przyrodą. To dowodzi, że przyroda nadal odgrywa istotną rolę w życiu społeczeństwa.
  2. Różnorodność Zainteresowań: Badania wykazały, że z tej ogromnej liczby uczestników, 35,1 miliona ludzi uprawiało wędkarstwo, 11,5 miliona ludzi uprawiało polowanie, a imponujące 86 milionów ludzi zajmowało się obserwacją dzikiej przyrody. To pokazuje, jak różnorodne są zainteresowania i aktywności związane z naturą.
  3. Czas spędzony na Aktywnościach: Warto zaznaczyć, że wędkarze spędzili średnio 17 dni na łowieniu ryb, polujący spędzili średnio 16 dni na polowaniu, a obserwatorzy dzikiej przyrody spędzili znacznie więcej czasu, średnio 66 dni, na oglądaniu zwierząt. To ilustruje zaangażowanie i oddanie tych entuzjastów przyrody.
  4. Ekonomiczny Wpływ: Wydatki związane z tymi aktywnościami są znaczące. Wędkarze wydali łącznie 46,1 miliarda dolarów, co stanowiło średnio 1 310 dolarów na osobę. Polujący wydali 25,6 miliarda dolarów, co stanowiło średnio 2 219 dolarów na osobę, a obserwatorzy dzikiej przyrody wydali aż 75,9 miliarda dolarów, co stanowiło średnio 886 dolarów na osobę. To świadczy o znaczącym wpływie tych aktywności na gospodarkę kraju.
  5. Najpopularniejsze Gatunki i Zwierzęta: Badania ujawniły, że najczęściej łowionymi gatunkami ryb były okonie żółte, pstrągi tęczowe i pstrągi potokowe. Wśród polowanych zwierząt dominują jelenie białoogonowe, indyki dzikie i kaczki krzyżówki. Natomiast obserwatorzy dzikiej przyrody najczęściej obserwowali ptaki śpiewające, wiewiórki i kardynały.
  6. Zróżnicowanie Demograficzne: Badania ujawniły również istotne różnice demograficzne w tych grupach. W 2016 roku, 77% wędkarzy, 79% polujących i 86% obserwatorów dzikiej przyrody byli mężczyznami. Kobiety stanowiły odpowiednio 23%, 21% i 14% tych grup. Warto zaznaczyć, że wzrasta zainteresowanie kobiet tymi aktywnościami.
  7. Wiek Uczestników: Średni wiek wędkarzy wynosił 46 lat, polujących – 48 lat, a obserwatorów dzikiej przyrody – 52 lata. Największą grupę wiekową wśród wędkarzy stanowili ludzie w wieku od 35 do 44 lat (18%), wśród polujących – ludzie w wieku od 45 do 54 lat (22%), a wśród obserwatorów dzikiej przyrody – ludzie w wieku od 55 do 64 lat (24%).
  8. Zróżnicowanie Etniczne: W 2016 roku 63% wędkarzy, 66% polujących i 71% obserwatorów dzikiej przyrody było białymi niehiszpańskimi. Inne grupy etniczne i rasowe stanowiły odpowiednio 37%, 34% i 29% tych grup. To sugeruje potrzebę bardziej zróżnicowanych inicjatyw i programów, aby przyciągnąć różnorodne grupy ludzi do tych aktywności.
  9. Dochody i Wykształcenie: Średni dochód roczny gospodarstwa domowego wędkarzy wynosił 82 032 dolarów, polujących – 86 705 dolarów, a obserwatorów dzikiej przyrody – 94 559 dolarów. Największą grupę dochodową wśród wędkarzy stanowiły gospodarstwa domowe zarabiające od 50 000 do 74 999 dolarów (20%), wśród polujących – gospodarstwa domowe zarabiające od 75 000 do 99 999 dolarów (21%), a wśród obserwatorów dzikiej przyrody – gospodarstwa domowe zarabiające ponad 100 000 dolarów (37%). Warto również zaznaczyć, że średni poziom wykształcenia wędkarzy wynosił 14 lat, polujących – również 14 lat, a obserwatorów dzikiej przyrody – 16 lat. Największą grupę edukacyjną wśród wędkarzy stanowili ludzie z wykształceniem średnim lub niższym (49%), wśród polujących – ludzie z wykształceniem średnim lub niższym (50%), a wśród obserwatorów dzikiej przyrody – ludzie z wykształceniem wyższym (58%).

Badania te nie tylko rzucają światło na zainteresowania i wydatki związane z rekreacją na świeżym powietrzu, ale także dostarczają cennych informacji na temat różnic demograficznych w tych grupach. Są one nieocenionym źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych rekreacją na świeżym powietrzu, dla decydentów podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju turystyki krajobrazowej w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

 

Autor: Rafał Chwaliński

 

Źródło: wsfrprograms.fws.gov

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *