Walka z Nielegalnymi Połowami NNN

Written by on 07/06/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Walka z Nielegalnymi Połowami NNN

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) stanowią jedno z największych zagrożeń dla ekosystemów morskich na całym świecie. Praktyki te podważają krajowe i regionalne wysiłki na rzecz zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, a także starania zmierzające do ochrony morskiej różnorodności biologicznej.

Nielegalne połowy NNN uszczuplają zasoby rybne dostępne dla rybaków działających w dobrej wierze, co może prowadzić do załamania lokalnych łowisk. Szczególnie narażone są małe rybołówstwa w krajach rozwijających się, gdzie lokalne społeczności często zależą od rybołówstwa jako głównego źródła utrzymania.

Reklama

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Nielegalnymi, Nieraportowanymi i Nieuregulowanymi Połowami, zachęcamy do zapoznania się z zasobami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAO prowadzi intensywne działania mające na celu zwalczanie połowów NNN i ochronę morskich zasobów.

FAO opracowało szereg wytycznych, które wspierają kraje i organizacje w tworzeniu oraz rewizji przepisów dotyczących przeładunku, co jest kluczowe w walce z nielegalnymi praktykami rybackimi. Dobrowolne wytyczne dotyczące przeładunku mają na celu uzupełnienie i wspieranie polityk mających na celu zapobieganie, powstrzymywanie i eliminowanie połowów NNN.

Ważnym narzędziem w tej walce jest Międzynarodowy Plan Działań na rzecz zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania połowów NNN. Plan ten obejmuje:

  • Metodologie i wskaźniki szacowania skali i skutków połowów NNN, które dostarczają zasad i podejść do estymacji.
  • Praktyczny przewodnik dotyczący sporządzania szacunków, opisujący kroki planowania i realizacji badań.
  • Katalog przykładów metod estymacji, który uzupełnia wcześniejsze wytyczne.

FAO promuje również wdrażanie Kodeksu postępowania na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa, który od 25 lat wspiera odpowiedzialne praktyki rybackie. Broszura na ten temat oferuje wgląd w cele Kodeksu oraz instrumenty i wytyczne wspierające jego wdrażanie.

W ramach działań na rzecz przyszłości sektora rybołówstwa, FAO promuje bezpieczeństwo i godne warunki pracy poprzez stosowanie międzynarodowych norm. Broszura na ten temat przedstawia kluczowe konwencje i porozumienia, które mają na celu ochronę rybaków i ich statków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat walki z nielegalnymi połowami, zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi zasobami dostępnymi w katalogu publikacji FAO. Szczególnie polecamy przewodnik dla władz krajowych dotyczący systemów dokumentacji połowów (CDS), który pomaga krajom w uzyskiwaniu informacji na temat legalności ryb i identyfikacji kluczowych elementów danych.

Łączymy siły, aby kształtować sektor rybołówstwa jutra i chronić nasze morskie ekosystemy przed zagrożeniami związanymi z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami.

Źródło: FAO

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *