Trzy kroki do… przebudowy znalezionego (zgubionego) drenażu

Written by on 17/06/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Trzy kroki do… przebudowy znalezionego (zgubionego) drenażu

przebudowy znalezionego (zgubionego) drenażu

Ostatnio nagminne stało się ignorowanie faktów związanych z istnieniem sieci melioracyjnych na działkach pod inwestycję lub z koniecznością zagospodarowania wód opadowych na terenie działki własnej, a nie sąsiada. W tym wydaniu spróbujemy zmierzyć się zatem z przepisami dotyczącymi przebudowy starej sieci melioracyjnej, jeśli koliduje ona z przyszłą inwestycją, a w następnym numerze z zagospodarowaniem wód opadowych na działce swojej, a nie sąsiedniej.

Reklama
Reklama

Sprawdź, czy na terenie, na którym planujesz zrealizować swoją inwestycję, nie występują urządzenia melioracji wodnych. Teoretycznie powinieneś to zrobić w najbliższej jednostce Wód Polskich. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo wodne Wody Polskie, a dokładnie Dyrektor Zarządu Zlewni prowadzi ewidencję melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. Niestety dokumentacja ta często jest niedokładna i brakuje w niej pełnej inwentaryzacji obszarów zmeliorowanych, nie mówiąc już o samej sieci drenarskiej.

Reklama

Więcej do przeczytania na stronie Wodne Sprawy polecamy

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *