Trzy Pytania Krytykujesz PZW, Jesteś Wrogiem.


Film dostępny na YouTube https://youtu.be/Ta4dy75EuXE
Monolog dotyczy tematyki wędkarskiej i jest nagrane nad rzeką Odrą. Autor omawia swoje przemyślenia na temat Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), skupiając się na obecnej sytuacji zarządzania i polityki wewnętrznej. Wyraża swoje obawy na temat feudalnego podejścia do zarządzania, gdzie tylko ci, którzy popierają obecną władzę, są akceptowani. Autor podkreśla, że takie podejście może prowadzić do wykluczenia osób o wysokich kompetencjach, które nie zgadzają się z obecnym kierunkiem. Na koniec sugeruje, że może nastąpić zmiana władzy w PZW, ale nie podaje szczegółów.

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio-gozdawa-livepodcast/message


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *