Pierwszy stopień zagrożenia w związku z „złotą algą” w Odrze

Written by on 20/05/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Pilny komunikat: Pierwszy stopień zagrożenia w związku z „złotą algą” w Odrze

Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska (ZZK MKiŚ) ogłosił pierwszy stopień zagrożenia w związku z obecnością „złotej algi” w Odrze. Decyzja ta jest odpowiedzią na zaobserwowane w ostatnich dniach zwiększenie ilości tego inwazyjnego glonu, szczególnie w rejonie powyżej Wrocławia, w miejscowości Łany.

Zdjęcie ZZK

GOV.PL

Reklama

Przyczyny i działania zaradcze

„Złota alga” pojawiła się w wodach Odry głównie za sprawą spływów z Kanału Gliwickiego. Chociaż w dynamicznym nurcie rzeki jej rozwój jest ograniczony, niskie przepływy Odry obserwowane od początku maja zwiększają ryzyko. W odpowiedzi na to zagrożenie, Główny Inspektorat Środowiska zwiększył częstotliwość monitoringu. ZZK MKiŚ odbył w tym tygodniu dwa spotkania, aby aktualizować zalecenia dla odpowiednich służb.

14 maja miała miejsce narada ZZK MKiŚ z udziałem przedstawicieli resortów infrastruktury i przemysłu, Wód Polskich oraz wojewodów nadodrzańskich województw. Spotkanie prowadziła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Kluczowe rekomendacje zespołu obejmują minimalizowanie śluzowania na Kanale Gliwickim i kontrolowane sterowanie przepływami wody, aby ograniczyć przedostawanie się „złotej algi” do Odry.

Monitorowanie i interwencje

Służby wojewodów oraz pracownicy Wód Polskich prowadzą codzienne inspekcje terenowe, a zespoły zarządzania kryzysowego pozostają w stałym kontakcie. Kanał Gliwicki, gdzie od 15 kwietnia regularnie przekraczany jest trzeci (najwyższy) stopień zagrożenia, jest obecnie głównym siedliskiem „złotej algi”. W ramach działań interwencyjnych, jeszcze w maju planowana jest aplikacja środka ograniczającego rozwój „złotej algi” pod nadzorem Instytutu Ochrony Środowiska – PIB.

Długofalowe działania i strategia

Eksperci przewidują, że zagrożenie toksycznymi zakwitami „złotej algi” będzie występować również w przyszłości, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Obecne warunki pogodowe i hydrologiczne sprzyjają rozwojowi inwazyjnego glonu. W związku z tym, obok doraźnych działań kryzysowych, konieczne jest opracowanie długofalowej strategii, nad którą pracuje MKiŚ wraz z innymi resortami. Trwają prace nad aktywnym modelem hydrologicznym, który umożliwi monitorowanie zrzutów przemysłowych oraz nad zwiększeniem retencji i inwestycjami w systemy odsalania wód kopalnianych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w porozumieniu z innymi resortami, konsekwentnie monitoruje i koordynuje działania mające na celu poprawę stanu polskich rzek. Wszystkie dane i aktualizacje dotyczące sytuacji są dostępne na portalu: gov.pl/odra.

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *