Obowiązki informacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego: Przejrzystość i Dostępność Dla Wędkarzy

Written by on 21/10/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Obowiązki informacyjne Polskiego Związku Wędkarskiego: Przejrzystość i Dostępność Dla Wędkarzy

 

Jesteś pasjonatem wędkarstwa? Interesują Cię zarybianie polskich wód i egzaminy wędkarskie? Dowiedz się, jak Polski Związek Wędkarski (PZW) spełnia swoje obowiązki informacyjne i dlaczego to ma znaczenie dla każdego wędkarza!

Polski Związek Wędkarski (PZW) – Organizacja o Statusie Publicznym

Reklama

 

Polski Związek Wędkarski (PZW) to organizacja zrzeszająca ponad 600 tysięcy entuzjastów wędkarstwa w Polsce. Ale czy tylko członkowie PZW mogą uzyskać informacje na temat jego działalności? Okazuje się, że niekoniecznie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. Czy PZW można uznać za taki podmiot?

PZW – Gospodarowanie Wodami i Zadania Publiczne

PZW zarządza ponad 219 tysiącami hektarów polskich wód, co stanowi około 35% powierzchni wszystkich wód w Polsce. Posiada w zarządzie 66% powierzchni rzek, 84% zbiorników zaporowych i 26% powierzchni jezior. Niemal wszystkie te akweny zdobywa na mocy porozumień z władzami samorządowymi i państwowymi, ale zachowują one charakter majątku publicznego i dobra wspólnego obywateli.

PZW nie działa swobodnie, lecz zgodnie z przepisami Prawa wodnego, które mówią o zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych i nie dopuszczają do pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów lądowych. PZW realizuje swoje zadania poprzez 48 ośrodki zarybieniowe oraz Społeczną Straż Rybacką, która skupia około 8,5 tysiąca strażników. Co roku przeprowadza ona około 45 tysięcy akcji, kontroluje około 290 tysięcy osób i likwiduje kłusownicze sieci oraz narzędzia służące do nielegalnego połowu ryb.

Na stronie PZW możemy przeczytać, że organizacja prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej.

PZW – Organizator Zawodów Sportowych

PZW to nie tylko gospodarz wód, ale także organizator zawodów sportowych wędkarstwa w Polsce. Związek ustanawia regulacje dotyczące zasad współzawodnictwa, postępowań dyscyplinarnych oraz działalności lokalnych klubów sportowych. Organizuje ogólnopolskie imprezy, mistrzostwa okręgu i mistrzostwa Polski, a także wyłania reprezentantów Polski na mistrzostwa świata i Europy.

Reklama
Reklama

PZW jest zrzeszony w Międzynarodowej Konfederacji Sportu Wędkarskiego (CIPS) oraz w Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego. Dlatego też Polski Związek Wędkarski realizuje zadania publiczne określone w Konstytucji RP oraz Ustawie o sporcie.

Karta Wędkarza – Klucz do Połowów

Aby móc wędkować na polskich wodach, musisz posiadać kartę wędkarza, którą wydaje starosta właściwy dla danego miejsca. Jednak, aby uzyskać tę kartę, musisz zdać egzamin, który przeprowadza Polski Związek Wędkarski. To zadanie publiczne organizacji i ma na celu ochronę prawidłowej gospodarki wodnej.

PZW – Przejrzystość i Dostępność Informacji

Polski Związek Wędkarski to podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznych. Zarówno Ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak i Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku nakładają na PZW obowiązek transparentności. Statut PZW również potwierdza, że organizacja uczestniczy w realizacji zadań publicznych.

Warto zrozumieć, że PZW jako organizacja publiczna ma istotny wpływ na stan wód w Polsce, ekosystemy oraz kulturę wędkarstwa. Dlatego zapewnienie dostępu do informacji jest kluczowe dla zapewnienia otwartości i przejrzystości działań Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dzięki temu, każdy wędkarz może być pewien, że organizacja spełnia swoje obowiązki informacyjne i działa na rzecz dobra wspólnego wszystkich obywateli, wspierając rozwój kultury fizycznej oraz polskiego wędkarstwa.

Czy w związku z tym jest zobowiązany Polski Związek Wędkarski do udzielania informacji publicznych?

Tak, Polski Związek Wędkarski (PZW) jest zobowiązany do udzielania informacji publicznych zgodnie z polskim prawem. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. PZW, jako organizacja zrzeszająca wędkarzy i zarządzająca znaczną częścią polskich wód, realizuje zadania publiczne związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

Dodatkowo, Statut PZW, w §7 pkt 21, wprost wskazuje, że związek uczestniczy w realizacji zadań publicznych. To potwierdza, że PZW pełni rolę organizacji realizującej zadania publiczne.

W świetle przepisów prawa oraz obowiązującej interpretacji sądów, PZW jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznych zgodnie z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego osoby zainteresowane informacjami dotyczącymi działań i zadań Polskiego Związku Wędkarskiego mogą ubiegać się o dostęp do tych informacji na podstawie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Artykuł:  Redakcji


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *