Nowy Stopień Wodny na Wiśle: Czy Kosztowna Inwestycja z Wieloma Wątpliwościami ma Sens?

Written by on 01/11/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Nowy Stopień Wodny na Wiśle: Czy Kosztowna Inwestycja z Wieloma Wątpliwościami ma Sens?

 

Budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle budzi wiele kontrowersji i pytań. Czy rzeczywiście istnieje potrzeba takiej inwestycji, czy może to jedynie kosztowne przedsięwzięcie z wieloma nierozwiązanych problemów? Dowiedz się, dlaczego ekspert ds. ochrony przyrody i gospodarki wodnej, Jacek Engel z Fundacji Greenmind, kwestionuje sens tej operacji i przedstawia mocne argumenty przeciwko niej.

Reklama

Opinia eksperta ds. ochrony przyrody i gospodarki wodnej, Jacka Engela z Fundacji Greenmind, dotycząca budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle jest pełna ważnych argumentów przeciwnych temu przedsięwzięciu. Przyjrzyjmy się kluczowym kwestiom, które podnosi:

Reklama
  1. Bezpieczeństwo stopnia Włocławek: Argumentacja z lat 90. XX w., dotycząca konieczności budowy nowego stopnia wodnego w celu “podparcia” stopnia Włocławek, nie znalazła potwierdzenia przez ostatnie 25 lat. Stopień Włocławek został zmodernizowany, a żadne jego elementy nie zagrażają bezpieczeństwu.
  2. Koszty i opóźnienia: Koszty budowy nowego stopnia znacząco wzrosły w porównaniu do początkowych szacunków. Brak jest także wymaganych decyzji administracyjnych, a postępowanie odwoławcze jest wyjątkowo długotrwałe.
  3. Ochrona przeciwpowodziowa: Argumentacja Ministerstwa Infrastruktury, mówiąca o ochronie przed powodzią, opiera się na danych niewiadomego pochodzenia. Istnieją poważne wątpliwości co do efektywności nowego stopnia w redukcji strat powodziowych.
  4. Elektrownia wodna: Nowy stopień ma niewielką moc w porównaniu z kosztami budowy, co czyni go jednym z najdroższych źródeł energii elektrycznej. Ponadto zbiorniki zaporowe mogą emitować metan, szkodliwy dla klimatu.
  5. Wpływ na rolnictwo: Podniesienie poziomu wód gruntowych w okolicy nowego stopnia może prowadzić do erozji dna rzeki i obniżenia poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, co ma negatywny wpływ na rolnictwo. Brakuje także infrastruktury nawadniającej na bazie nowego zbiornika.
  6. Żegluga śródlądowa: Planowane inwestycje nie wpłyną znacząco na rozwój żeglugi na Wiśle, ponieważ większość transportu ma się odbywać poza obszarem nowego stopnia.

Podsumowując, argumenty przedstawione przez eksperta sugerują, że budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle może być kosztowna i nieskuteczna w realizacji postawionych celów, zarówno pod względem ochrony przeciwpowodziowej, produkcji energii elektrycznej, jak i rozwoju żeglugi. Warto kontynuować debatę i analizować rzetelne dane, zanim podejmie się decyzję w tej sprawie.

 

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *