KRR wnioskuje o praworządność na Odrze.

Written by on 11/01/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

KRR wnioskuje o praworządność na Odrze.

Pan Dariusz Klimczak

Minister Infrastruktury

Reklama

Wniosek

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki wnioskujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac regulacyjnych na Odrze granicznej, dla których zakaz prowadzenia prac budowalnych orzekł postanowieniem z dnia 9 grudnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 2239/22).

Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. akt III OZ 78/23; dalej jako: „postanowienie NSA”)  oddalił zażalenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz GDOŚ na postanowienie WSA. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że prace budowlane powinny zostać niezwłocznie wstrzymane. W załączeniu przedstawiamy przebieg postępowania w tej sprawie oraz zdjęcie pokazujące prace trwające na Odrze wykonane w dniu 4.01.2024 w rejonie Osinowa Dolnego.

Natychmiastowe wstrzymanie prac regulacyjnych na Odrze granicznej będzie wyrazem troski o praworządność w naszym kraju.

w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki:

Fundacja EkoRozwoju – Krzysztof Smolnicki, Prezes;
Fundacja Greenmind – Jacek Engel, Prezes Zarządu;
Fundacja WWF Polska – Piotr Nieznański, Ekspert ds. polityki środowiskowej;
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Justyna Choroś, Liderka zespołu zmian systemowych i rzecznictwa;
Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego – Paweł Augustynek Halny, Przewodniczący;
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA – Radosław Gawlik, Prezes;
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – Jacek Bożek, Prezes;
Towarzystwo na rzecz Ziemi – Robert Wawręty, Wiceprezes;
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Rafał Rykowski, Specjalista ds. komunikacji.

Otrzymują:

Minister Klimatu i Środowiska, Pani Paulina Hennig-Kloska

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Arkadiusz Marchewka

 

Dlaczego taki wniosek zaistniał?

W dniu 21 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim podjął decyzję w sprawie zażalenia Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA dotyczącego odmowy wszczęcia śledztwa w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor ten nie wstrzymał prac budowlanych, mimo sądowego zakazu dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu realizowanego w rzece Odrze.

Mimo decyzji WSA i NSA, prace regulacyjne w rzece Odrze kontynuowane są nadal. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, że postanowienie z 9 grudnia 2022 r. dotyczące wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało utrzymane w mocy przez Naczelnego Sądu Administracyjnego w marcu 2023 r.

W związku z brakiem wstrzymania prac, Stowarzyszenie EKO-UNIA wezwało Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do natychmiastowego zatrzymania działań. Wobec niewdrożenia tego postanowienia, zawiadomiono o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych. Prokurator jednak odmówił wszczęcia postępowania, co doprowadziło do zaskarżenia tej decyzji do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W wyniku rozprawy w dniu 21 lipca 2023 r., Sąd Rejonowy uchylił postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto, Sąd nakazał Prokuratorowi kontynuację postępowania przygotowawczego.

Radczyni prawna dr Beáta Filipcová, reprezentująca Stowarzyszenie, podkreśla, że Sąd Rejonowy uznał działania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za umyślne, zasądzając konieczność dalszej analizy zgromadzonego materiału dowodowego. Prezes Stowarzyszenia, Radosław Gawlik, zwraca uwagę na niechęć rządu do wykonania wyroków oraz wzywa do realizacji prawomocnych postanowień sądów.

Ostatecznie, Stowarzyszenie oczekuje, że postanowienie Sądu Rejonowego pomoże w skutecznej realizacji wymogów prawnych. Mimo trudności, związanych z regulacją i kanalizacją rzeki Odry, Stowarzyszenie utrzymuje swoją cierpliwość w dążeniu do ochrony interesu publicznego.

Załączniki: Postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział II Karny Sygn akt II Kp 503/23

 

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *