Dokarmiania rzeki w rejonie stopnia wodnego Malczyce na Odrze

Written by on 29/06/2024

Planowane działania Wód Polskich dotyczące dokarmiania rzeki w rejonie stopnia wodnego Malczyce na Odrze

 

Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, prowadzi intensywne działania w ramach wieloletniego programu „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”. Projekt, ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z 5 lipca 2022 roku, obejmuje prace na Odrze w latach 2023-2026. Po ich zakończeniu możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji w zakresie sterowania transportem rumowiska dla Odry, czyli dokarmianie rzeki.

Reklama

 

RZGW Wrocław / Stopień wodny Malczyce

Cele projektu:

Reklama
Reklama
 • Ochrona przeciwpowodziowa.
 • Osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego.
 • Wdrożenie działań prośrodowiskowych.

Zakres prac:

 1. Korytarze migracyjne dla zwierząt:
  • Budowa korytarzy na prawym i lewym brzegu Odry.
 2. Renaturyzacja rzeki Barłożna:
  • Renaturyzacja ujściowego odcinka rzeki wraz z połączonym rowem.
  • Połączenie starego koryta Odry z głównym.
 3. Prace na przepompowni w Rzeczycy:
  • Wykonanie dodatkowej przesłony przeciwfiltracyjnej.
 4. Przebudowa progu przeciwerozyjnego:
  • Przebudowa progu na dolnym stanowisku stopnia wodnego Malczyce.
 5. Kształtowanie brzegów Odry:
  • Nowe kształtowanie brzegów na odcinku pomiędzy Grodzanów a Brzeg Dolny.
  • Instalacja sieci piezometrów.
 6. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych:
  • Lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy Odry od Kobylnik do Głoski i mostu kolejowego w Brzegu Dolnym.
  • Prawobrzeżny wał na odcinku blisko 4 km między Pogalewo Wielkie a Pysząca w stronę Brzegu Dolnego.

Dokarmianie rzeki Odra:

Program sterowania transportem rumowiska, przygotowany przez zespół naukowców (prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka, prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, dr inż. Robert Kasperek, dr inż. Robert Głowski, mgr inż. Krzysztof Tarnawski), obejmuje:

 1. Odbudowa poziomu dna Odry:
  • Podniesienie poziomu dna na odcinkach objętych erozją liniową.
  • Osiągnięcie wysokości co najmniej połowy różnicy między rzędną dna z początku eksploatacji stopnia Brzeg Dolny a rzędną aktualną.
 2. Trwałe utrzymanie poziomu dna:
  • Dokarmianie rzeki poprzez sztuczne dostarczanie rumowiska.

Wdrożenie programu:

 • Realizacja programu po zakończeniu prac w cofce stopnia wodnego Malczyce, planowane na 2026 rok.
 • Program wdrożony najpóźniej w momencie oddania do użytkowania stopnia wodnego Malczyce, po uzyskaniu zgody na piętrzenie.

Działania te są częścią szerszych starań Wód Polskich, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i zarządzanie ryzykiem powodziowym na obszarze Odry Środkowej.

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *