Czy zakaz połowów ryb to zalecenie czy nakaz? Wyjaśnienia PGW Wody Polskie

Written by on 03/07/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Czy zakaz połowów ryb to zalecenie czy nakaz? Wyjaśnienia PGW Wody Polskie

25 czerwca 2024 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wydało pismo oznaczone sygnaturą KHZ.442.4.2024. Dokument ten wywołał pytania dotyczące jego interpretacji oraz podstaw naukowych, na których się opiera.

W odpowiedzi na moje pytania, Paulina Pierzchała, Rzecznik Prasowy PGW Wody Polskie, przedstawiła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące treści i charakteru pisma. Jak wyjaśniła rzecznik:

“Pisma skierowane do rybackich użytkowników są formą dialogu pomiędzy organem działającym w imieniu Skarbu Państwa a użytkownikiem rybackim korzystającym z mienia Skarbu Państwa na podstawie umowy użytkowania. Istotą tej korespondencji jest troska o środowisko przyrodnicze naszych słodkowodnych akwenów, w tym szczególnie Odry, która została dotknięta kryzysem ekologicznym.”

Reklama

Rzeczniczka podkreśliła, że korespondencja ma na celu zwrócenie uwagi rybackich użytkowników na możliwe zagrożenia dla organizmów wodnych związane z wysokimi temperaturami i niskim stanem wód. Dokumenty te są wysyłane do wszystkich użytkowników rybackich, niezależnie od tego, czy korzystają z obwodów rybackich na Odrze, czy na innych wodach.

Pani Pierzchała zaznaczyła również, że PGW Wody Polskie zamierzają kontynuować tę formę dialogu z użytkownikami rybackimi za każdym razem, gdy pojawi się potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na pewne aspekty użytkowania obwodów rybackich. Wierzymy, że decyzje podejmowane przez użytkowników rybackich będą racjonalne i ukierunkowane na dobrostan ichtiofauny oraz utrzymanie dobrego stanu środowiska wodnego.

Podkreślono również, że istnieje bogata literatura naukowa dotycząca zarówno składu zanęt, jak i wpływu nadmiernej ilości zanęt na procesy eutrofizacji. PGW Wody Polskie dołączyło wybrane prace autorów krajowych, aby podkreślić naukowe podstawy swoich zaleceń.

Podsumowując, dokument KHZ.442.4.2024 z 25 czerwca 2024 roku jest formą zalecenia mającego na celu ochronę środowiska wodnego. PGW Wody Polskie prowadzą dialog z użytkownikami rybackimi, zachęcając do działań proekologicznych, ale nie nakazując bezpośredniego zakazu połowów.

Reklama
Reklama

ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW)
Scientific Annual of the Polish Angling Association
2010, t. 23, s. 119–130
ROBERT CZERNIAWSKI*, JÓZEF DOMAGAŁA
MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ
ANALIZA WIELKOŚCI PRESJI WĘDKARSKIEJ ORAZ POZIOMU
WPROWADZANYCH BIOGENÓW W ZANĘTACH W WODACH ZLEWNI
ŚRODKOWEJ I DOLNEJ DRAWY

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2018

EKSPLOATACJA WĘDKARSKA
ORAZ POZIOM BIOGENÓW
WPROWADZANYCH DO JEZIOR
W ZANĘTACH WĘDKARSKICH
NA PRZYKŁADZIE
ZLEWNI GÓRNEJ MYŚLI
Przemysław CZERNIEJEWSKI1) ABCDF, Adam BRYSIEWICZ

Działalność podmiotów rybackich
i wędkarskich w 2020 roku w świetle
uwarunkowań gospodarczych,
ekonomicznych i środowiskowych
pod redakcją
Agaty Kowalskiej
i Arkadiusza Wołosa
Olsztyn 2021

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE WÓD
ZLEWNI DRAWY

Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
Nr 9/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 157–168
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *