Carlsberg Polska: Śmiejąc się ku zrównoważeniu

Written by on 15/05/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Carlsberg Polska: Śmiejąc się ku zrównoważeniu

Carlsberg Polska ponownie stawia kropkę nad “i” w kwestii zrównoważonego rozwoju. W swoim ósmym raporcie rocznym dotyczącym działań ESG (Environmental, Social, Governance) firma nie tylko prezentuje swoje osiągnięcia, ale także nadaje temu procesowi nową, kreatywną formę.

Kluczem do zaangażowania szerokiej publiczności stała się nietypowa komunikacja, pełna humoru i obrazkowego przekazu. Zamiast opowiadać o skomplikowanych projektach w sposób monotonny, Carlsberg Polska postawił na świeży, intrygujący język oparty na humorze, który przyciąga uwagę nawet tych, którzy dotąd mogliby uciekać od tematów związanych z zrównoważonym rozwojem.

Reklama

W tej nietypowej podróży po ESG, towarzyszy nam jeden z ulubionych bohaterów Piotra Jedlińskiego, ptaszek Staszek, który nie tylko bawi, ale też edukuje nas o istotnych dla środowiska i społeczeństwa kwestiach. Ta nietypowa forma komunikacji ma na celu dotarcie nie tylko do ekspertów z dziedziny ESG, ale także do szerszego grona odbiorców, włączając w to konsumentów i lokalnych mieszkańców.

Jednym z głównych priorytetów Carlsberg Polska jest minimalizacja wpływu na środowisko, co wyraźnie widać w podejściu do zużycia wody. W roku 2023 firma osiągnęła sukces, ograniczając zużycie wody o 240 000 m3, co odpowiada ponad 96 basenom olimpijskim! Ten wyczyn był możliwy dzięki m.in. modernizacji linii rozlewniczej B3 w Browarze Okocim oraz zamykaniu obiegów wody i jej odzyskowi w kolejnych procesach.

Ale to nie wszystko. Carlsberg Polska angażuje się również w promowanie szklanych butelek zwrotnych, które są najbardziej ekologicznym opakowaniem napojowym. Dzięki systemowi zwrotu, firma osiągnęła imponujący wynik – aż 93% butelek zostało zwróconych i ponownie napełnionych. Świadomość konsumentów odgrywa tu kluczową rolę, dlatego firma stale edukuje i zachęca do tego, by wracające butelki były standardem, a nie wyjątkiem.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu to kolejny obszar, na który Carlsberg Polska kładzie duży nacisk. Poprzez kampanię “Trzeźwo myślę”, firma nie tylko edukuje, ale także podejmuje konkretne działania mające na celu eliminację pijanych kierowców z polskich dróg. Nowatorskie rozwiązania, takie jak 100% kontrola trzeźwości wszystkich kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z browarów, to tylko część działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy.

Carlsberg Polska udowadnia, że zrównoważony rozwój może i powinien być fascynujący, intrygujący i przede wszystkim – możliwy do osiągnięcia. Wszystko to w oparciu o wartości, jakie firma od zawsze reprezentuje: odpowiedzialność, innowacyjność i zaangażowanie społeczne. Więcej na ten temat oraz pełen raport ESG można znaleźć na stronie www.carlsbergpolska.pl/zrownowazony-rozwoj/zrownowazony-rozwoj/raport-2023/.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *