Wpuszczono 3700 Raków Szlachetnych do Rzek Podlasia i Lubelszczyzny!

Written by on 24/10/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

 Wpuszczono 3700 Raków Szlachetnych do Rzek Podlasia i Lubelszczyzny!

 

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce trwa intensywna akcja osiedlania raka szlachetnego, mająca na celu ochronę tego wrażliwego gatunku i przywrócenie go do naturalnych siedlisk. Rzeki Podlasia i Lubelszczyzny stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem, a efekty projektu są już widoczne.

Reklama

W Polsce, a konkretnie na terenach Polesia Lubelskiego i Podlasia, trwa niezwykły projekt ochrony i restytucji raka szlachetnego. To istotna inicjatywa, która ma na celu ochronę tego cennego gatunku i przywrócenie go do naturalnych siedlisk. Jakie są cele i metody realizacji tego projektu?

Wprowadzenie raków szlachetnych do rzek: IV edycja osiedlenia

Najnowsza edycja osiedlenia raka szlachetnego rozpoczęła się na początku października, obejmując obszary Uherki, Włodawki, Krzemianki i Liwca. W sumie wprowadzono do tych rzek imponującą liczbę – 1500 raków szlachetnych. Jednak to tylko kontynuacja pracy, którą prowadzono od 2020 roku. Do dzisiaj do rzek Polesia Lubelskiego i Podlasia wpuszczono już łącznie 3700 sztuk tych cennych skorupiaków.

Rak szlachetny: gatunek wymagający ochrony

Rak szlachetny (Astacus astacus) to gatunek skorupiaka, który jest wyjątkowo wrażliwy na zanieczyszczenia i niekorzystne warunki siedliskowe. Dlatego też jego populacja potrzebuje miejsc o czystej wodzie, chłodniejszej temperaturze, stabilnym przepływie oraz dostępem do mikrosiedlisk, które umożliwiają mu żerowanie, rozmnażanie i schronienie. Restytucja gatunku, czyli przenoszenie osobników z miejsc jego naturalnego występowania do wybranych siedlisk, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę tych skorupiaków w Polsce.

Reklama

Proces zaraczania

Proces zaraczania, czyli wprowadzania raków szlachetnych do nowych siedlisk, jest skrupulatnie przemyślany i przeprowadzany z zachowaniem surowych standardów. Materiał biologiczny pozyskano z certyfikowanej hodowli, która posiadała atest weterynaryjny, co gwarantuje zdrowie i dobre warunki osobników. Każdy rak był starannie dostarczany w warunkach odpowiadających jego potrzebom behawioralnym.

Transport raków odbywał się w zamkniętych styropianowych pojemnikach z otworami umożliwiającymi napowietrzanie. Dodatkowo lodem obłożono brzegi pojemników, co utrzymywało odpowiednią temperaturę podczas transportu i przechowywania. Roślinność w pojemnikach zapewniała skorupiakom “warunki dobrostanu”, co pomogło zminimalizować stres behawioralny.

Wody Polskie: ciągła praca nad ochroną raka szlachetnego

Projekt osiedlania raka szlachetnego do rzek Polesia Lubelskiego i Podlasia rozpoczął się w 2020 roku i jest kontynuowany z każdym kolejnym sezonem. W 2020 roku wpuszczono 600 osobników, w 2021 roku – 900, a w 2022 roku – 700. To dowodzi zaangażowania i skuteczności działań podejmowanych przez Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, przy akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Projekt ma również wsparcie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Chełm.

Akcja osiedlania raka szlachetnego to doskonały przykład, jak dbać o ochronę cennych gatunków i przywracać je do ich naturalnych siedlisk. Dzięki starannej pracy i zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji, rzeki Podlasia i Lubelszczyzny znów staną się domem dla tych wrażliwych skorupiaków. Ochrona przyrody jest zadaniem, które wymaga ciągłego wysiłku i innowacyjnych podejść, a ten projekt jest tego doskonałym przykładem.

Źródło Wody Polskie

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *