pzw

Rekordowe 6 milionów zł zysku zaplanował ZG PZW w budżecie na 2023 rok. Nie wiadomo na co ta kwota ma być przeznaczona – tak dobrze finansowo jeszcze nigdy nie było w PZW . Czy może dziwić, że wystarczy na podwyżki diet dla ZG o nawet 70%  


  • Pages

  • 1