Zakaz stosowania ołowianych nabojów od lutego. Czy wędkarstwo też?

Written by on 10 marca 2023

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) poinformowała na początku lutego, że od 16 lutego 2023 roku na terenach podmokłych obowiązywać będzie zakaz stosowania ołowianych nabojów. Zakaz ten nie dotyczy bezpośrednio wędkarstwa.

W styczniu 2021 roku ECHA zaproponowała bardziej wszechstronne ograniczenie stosowania ołowiu w łowiectwie, strzelectwie sportowym na zewnątrz oraz wędkarstwie. Ta propozycja oraz opinie komitetów naukowych wkrótce zostaną przesłane do Komisji Europejskiej celem podjęcia decyzji.

EFTTA (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wędkarskiego) wypowiedziała się w tej sprawie, zaznaczając, że mimo braku dokładnej daty, propozycja ograniczenia stosowania ołowiu przez ECHA zostanie wkrótce przekazana do Komisji Europejskiej. EFTTA jest zaangażowane w pracę z ECHA od samego początku, czyli od 2018 roku, aż do dziś i będzie kontynuować swoje zaangażowanie w procesie legislacyjnym z Komisją Europejską.

Zamiast wprowadzenia zakazu, EFTTA apeluje o zakaz sprzedaży, kontrolę importu oraz informowanie konsumentów.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Wędkarskiego (EFTTA) wypowiedziało się na temat zakazu stosowania ołowiu w amunicji. EFTTA uważa, że zamiast zakazu stosowania ołowiu, należy wprowadzić zakaz sprzedaży, kontrolę importu i informacje dla konsumentów. Stowarzyszenie wzięło udział w procesie konsultacyjnym w sprawie opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka dotyczącej propozycji ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji, a także zmieniło swoją opinię na kilka punktów. EFTTA uważa, że nie jest konieczne wprowadzenie zakazu stosowania ołowiu, lecz wystarczy zakaz sprzedaży oraz informacja dla konsumentów. W sprawie limitu ołowiu w wyrobach ze stopów miedzi, EFTTA zgodziło się na limit 3%, natomiast dla drobnych kul o wadze poniżej 0,06 grama, EFTTA uważa, że należy wprowadzić wyjątek, podobnie jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii od 1986 roku.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *