Wody Polskie przeprowadziły ostatnio kontrolę ponad 26 000 wylotów uchodzących do rzek

Written by on 29 marca 2023

Wody Polskie przeprowadziły ostatnio kontrolę ponad 26 000 wylotów uchodzących do rzek, jezior i zbiorników wodnych w całej Polsce. Na szczęście większość z nich jest legalna i posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne. Niestety okazało się, że blisko 3000 urządzeń jest nielegalnych i wymaga likwidacji. Właściciele takich urządzeń muszą zająć się legalizacją, a w przypadku braku działań ze strony właścicieli, Wody Polskie podjęły już blisko 3400 postępowań w sprawie likwidacji.

RZGW kontroluje wpływy do rzek

Źródło Twitter

Wody Polskie nie pozostają biernymi obserwatorami i już rozpoczęły akcję czopowania nielegalnych, nieaktywnych wylotów. Działanie to ma na celu ujawnienie ewentualnych właścicieli, a wyloty, których legalność budzi wątpliwości, zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystko po to, aby zadbać o stan środowiska wodnego.

W trosce o dobro naszych wód, Wody Polskie apelują do wszystkich obywateli, aby niezwłocznie zgłaszali podejrzane procederu, które mogą zatruwać środowisko wodne. Takie zgłoszenia można dokonać wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska lub przez formularz „Zgłoś interwencję”. Troska o czystość i stan naszych wód leży w naszych rękach, więc warto działać razem w imię dobra środowiska naturalnego.

Źródło Twitter

Warto również pamiętać, że samowola w dziedzinie urządzeń wodnych grozi karą aresztu, ograniczeniem wolności lub grzywną. Zalegalizujmy więc swoje urządzenia wodne, kontaktując się z najbliższą jednostką PGW Wody Polskie w terenie. Dzięki temu przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony wód przed zanieczyszczeniami.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *