Wdrożony jest stały monitoring Odry i innych rzek

Written by on 31 marca 2023

Wdrożony jest stały monitoring Odry i innych rzek, trwa kalibracja automatycznego systemu pomiaru na Odrze.

Dziś, 31 marca 2023 roku, Minister Krzysztof Gołębiewski Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował o wprowadzeniu procedury alertowej w zakresie wykrywania masowego zakwitu „złotych alg” i zagrożenia skażeniem toksynami. Procedura zakłada trzy stopnie alertowe i ma na celu szybkie powiadomienie służb i instytucji w przypadku zagrożenia. Obecnie trwają prace nad instrukcjami dla podmiotów i służb, aby móc wdrożyć procedurę w pełni.

Procedura monitoringu została opracowana przed sezonem wegetacyjnym, dzięki stałemu monitoringowi wód na Odrze i innych rzekach w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska – PIB oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego – PIB realizują projekt pilotażowy w pierwszej kolejności na rzece Odrze. Wyniki pomiarów są publikowane na stronach internetowych GIOŚ.

Równolegle trwają prace nad znalezieniem skutecznej metody zapobiegania zakwitom „złotych alg”. Naukowcy z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzą badania nad naturalnym środkiem na bazie glinki, który wykazuje obiecujące wyniki. Trwają także prace międzyresortowe w celu zapewnienia efektywnej współpracy i wymiany informacji na poziomie centralnym i regionalnym.

Procedury alertowe zostały wprowadzone na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw sytuacji na rzece Odrze, powołanego latem 2022 roku przez minister klimatu i środowiska. Eksperci przygotowali dwa raporty, Raport Wstępny i Raport Końcowy, podsumowujące ich ustalenia i rekomendacje dotyczące sytuacji na rzece Odrze.

Służby wprowadziły procedurę powiadamiania w ciągu 1h z 3 stopniami alarmowymi i współpracują na wszystkich poziomach.

Zdjęcie z gov.pl


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *