Trzy Kroki do Legalizacji Pomostu: Jak Uzyskać Wstecznie Pozwolenie Wodnoprawne

Written by on 04/12/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Trzy Kroki do Legalizacji Pomostu: Jak Uzyskać Wstecznie Pozwolenie Wodnoprawne

Legalizacja pomostu może być procesem skomplikowanym, ale istnieje sposób, aby zalegalizować już istniejące urządzenie wodne. Oto trzy kroki, które mogą pomóc w uzyskaniu wstecznie pozwolenia wodnoprawnego.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia…

Reklama

Jeśli wcześniej nie uzyskałeś pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu, istnieje możliwość uzyskania tzw. legalizacji. Warunkiem jest to, że osoba wykonująca urządzenie wodne nie była świadoma konieczności posiadania takiego pozwolenia. Pomost, jako urządzenie wodne, wymaga pozwolenia wodnoprawnego, niezależnie od czasu jego wykonania. Bez względu na okres jego powstania, fakt braku pozwolenia wymaga legalizacji lub likwidacji.

Krok II. Niezbędne dokumenty

W procesie legalizacji stosuje się te same przepisy, co przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne. Do wniosku o legalizację trzeba dołączyć operat wodnoprawny z odpowiednimi załącznikami, podobnie jak przy wnioskowaniu o pozwolenie. Warto pamiętać, że legalizacja dotyczy wyłącznie wykonania urządzeń, a nie innych czynności, takich jak zrzut ścieków czy pobór wód. Opłata legalizacyjna wynosi 5000,15 zł, a wnosi się ją w ciągu 14 dni od ostatecznej decyzji.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Jeżeli nie przystąpisz do legalizacji, organ wydający pozwolenie może nakazać likwidację pomostu. Jednak istnieje druga szansa na legalizację, nawet w przypadku procedury likwidacyjnej. Należy złożyć wniosek o legalizację pomostu i uzyskać zgodę na wejście na teren. Brak reakcji może skutkować koniecznością rozbiórki pomostu. Uzyskanie umowy na użytkowanie gruntów pod wodami może być czasochłonne i trwać do 120 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Podsumowując, mimo że legalizacja pomostu może być wyzwaniem, istnieją konkretne kroki, które można podjąć, aby zalegalizować istniejące urządzenie wodne i cieszyć się jego korzystaniem zgodnie z prawem.


Źródło: Trzy kroki do… legalizacji pomostu, czyli jak uzyskać wstecznie pozwolenie wodnoprawne. (wodnesprawy.pl)


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *