Radiostacje online

Radio pozostaje jednym z najpopularniejszych mediów w Polsce, zgodnie z danymi z “Raportu RADIO 2022”, codziennie gromadziło 19,5 mln słuchaczy, czyli blisko 2/3 osób w wieku 15-75 lat. Przyzwyczajenia Polaków, którzy słuchają radia w różnych miejscach i sytuacjach, takich jak w samochodzie, w domu i w pracy, przyczyniają się do tak dużej słuchalności. W Polsce […]


  • Pages

  • 1