Przyszłość rzeki Odry

Wnioski po badaniu odry przeprowadzone przez niemiecki instytut IGB.

Należy podkreślić, iż szczegółowa analiza katastrofy na Odrze wciąż trwa. Jednakże, IGB udało się wykazać, że nie było to zjawisko naturalne, lecz problem spowodowany przez człowieka: głównym winowajcą był masowy zakwit toksycznych słonawolubnych glonów – Prymnesium parvum. Ustaliliśmy, że nadmierne stężenie soli spowodowane zrzutami przemysłowymi stworzyło sztuczne siedlisko dla powyższego gatunku. “W Odrze, produkujący toksyny glon Prymnesium parvum rozmnożył się w stopniu, jakiego według mojej wiedzy nigdy wcześniej nie obserwowano w naszych wodach” – wyjaśnił ekspert ds. glonów Jan Köhler. Wysokie stężenie substancji odżywczych w wodzie (również spowodowane przez działalność człowieka), wysokie temperatury, częściowe spiętrzenie i niski przepływ wody w Odrze spowodowany długotrwałą suszą również zapewnił idealne warunki dla rozwoju toksycznych glonów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *