Dość wpuszczania Odry w kanał

Podczas I Kongresy Wody we Wrocławiu, 25 października 2022 roku, miała miejsce konferencja organizacji pozarządowych które wyraziły dezaprobatę na temat planów Wód Polskich i polityki obecnego rządu w zakresie gospodarki wodnej na Odrze. Kongres był poświęcony rozwojowi gospodarki na rzece Odrze, i nie tylko szerokiemu aspektowi retencji, pływalność, turystyki itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *