Kategoria: Nauka i badania

Rybołówstwo przybrzeżne we wschodnim Bałtyku (Zatoka Fińska) i jego dorzeczu od XV do początku XX wieku

Artykuł napisały osoby Julia Lajus, Alexei Kraikovski, Dmitry Lajus. Praca naukowa została opublikowana na łamach strony

PLOS One, w 24 października 2013 roku.
W artykule opisano historię rosyjskiego rybołówstwa w południowo-wschodniej części Zatoki Fińskiej i dopływających do niej rzek w XV i początku XX wieku. Autorzy przeanalizowali oryginalne dane historyczne i naukowe, aby zidentyfikować kluczowe trendy w rozwoju tej dziedziny oraz liczebności głównych gatunków handlowych.

Wyniki wskazują, że główne obszary połowów przesunęły się w kierunku morza przybrzeżnego, a zmiany w zasięgach połowów były ściśle powiązane z zmianami liczebności ryb eksploatowanych na tym obszarze. Gatunki takie jak jesiotr atlantycki, łosoś atlantycki, pstrąg potokowy i inne były najważniejszymi rybami handlowymi w tej części Zatoki Fińskiej, ale intensywna eksploatacja i inne czynniki spowodowały znaczny spadek liczebności tych gatunków na początku XX wieku.

Obecnie tylko niektóre gatunki, takie jak stynka i minóg, wciąż wspierają małe rybołówstwa komercyjne w tej okolicy. Połowy gatunków słodkowodnych, takich jak płoć, jaź, szczupak, okoń, jazgarz i miętus, również były dokumentowane, ale nie były one tak ważne jak ryby migrujące i nie ma wyraźnych trendów w ich liczebności.

Spośród połowów morskich śledź bałtycki pojawił się w XVI wieku, ale zyskał znaczenie handlowe dopiero w XIX wieku i od tego czasu był dominującym połowem.

Źródło Pols One

Warto posłuchać podcastu podsumowującego katastrofę ekologiczną Odry. Naukowcy przebadali Odrę i podsumowali to w swoim opracowaniu Przyszłość rzeki Odra, posłuchaj.

Radio internetowe Gozdawa, zaprasza do słuchania muzyki, oraz przeglądania podcastów radia gozdawa, które pozwalają zdobyć wiedzę oraz odpocząć przy muzyce.

Przyszłość rzeki Odry

Wyniki badania odry przeprowadzonego przez niemiecki instytut IGB wskazują, że przyczyną katastrofy na Odrze był masowy występowanie toksycznych glonów zwanych Prymnesium parvum.

Analiza wykazała, że nadmierne stężenie soli w wodzie, spowodowane zrzutami przemysłowymi, stworzyło sztuczne siedlisko dla tych glonów.

Wysokie stężenie substancji odżywczych w wodzie, wysokie temperatury, spiętrzenie i niski przepływ wody spowodowane długotrwałą suszą również stworzyły idealne warunki do ich rozwoju.

Ekspert ds. glonów Jan Köhler stwierdził, że “nigdy wcześniej nie obserwowano w naszych wodach takiego rozmnożenia toksycznych glonów”.

Wciąż trwa szczegółowa analiza tej katastrofy, ale już teraz wiadomo, że jej przyczyną była działalność człowieka.