Rybołówstwo przybrzeżne we wschodnim Bałtyku (Zatoka Fińska) i jego dorzeczu od XV do początku XX wieku

Artykuł napisały osoby Julia Lajus, Alexei Kraikovski, Dmitry Lajus. Praca naukowa została opublikowana na łamach strony

PLOS One, w 24 października 2013 roku.
W artykule opisano historię rosyjskiego rybołówstwa w południowo-wschodniej części Zatoki Fińskiej i dopływających do niej rzek w XV i początku XX wieku. Autorzy przeanalizowali oryginalne dane historyczne i naukowe, aby zidentyfikować kluczowe trendy w rozwoju tej dziedziny oraz liczebności głównych gatunków handlowych.

Wyniki wskazują, że główne obszary połowów przesunęły się w kierunku morza przybrzeżnego, a zmiany w zasięgach połowów były ściśle powiązane z zmianami liczebności ryb eksploatowanych na tym obszarze. Gatunki takie jak jesiotr atlantycki, łosoś atlantycki, pstrąg potokowy i inne były najważniejszymi rybami handlowymi w tej części Zatoki Fińskiej, ale intensywna eksploatacja i inne czynniki spowodowały znaczny spadek liczebności tych gatunków na początku XX wieku.

Obecnie tylko niektóre gatunki, takie jak stynka i minóg, wciąż wspierają małe rybołówstwa komercyjne w tej okolicy. Połowy gatunków słodkowodnych, takich jak płoć, jaź, szczupak, okoń, jazgarz i miętus, również były dokumentowane, ale nie były one tak ważne jak ryby migrujące i nie ma wyraźnych trendów w ich liczebności.

Spośród połowów morskich śledź bałtycki pojawił się w XVI wieku, ale zyskał znaczenie handlowe dopiero w XIX wieku i od tego czasu był dominującym połowem.

Źródło Pols One

Warto posłuchać podcastu podsumowującego katastrofę ekologiczną Odry. Naukowcy przebadali Odrę i podsumowali to w swoim opracowaniu Przyszłość rzeki Odra, posłuchaj.

Radio internetowe Gozdawa, zaprasza do słuchania muzyki, oraz przeglądania podcastów radia gozdawa, które pozwalają zdobyć wiedzę oraz odpocząć przy muzyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *