Ograniczenia w stosowaniu zanęt wędkarskich na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Radom

Written by on 24 maja 2023

RZGW Wody Polskie w Radomiu wystosowało pismo do Okręgu PZW w Radomiu, nakazujące wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania zanęt wędkarskich na użytkowanych wodach. W dokumencie podkreślono, że ze względu na pogarszający się stan fizykochemiczny wód w okresie letnim oraz ocieplenie klimatu, coraz częściej pojawiają się zjawiska przyduchy, które mają negatywny wpływ na warunki życia ryb. Szczególnie dotyczy to zbiorników i jezior o charakterze eutroficznym, chociaż problem może występować również w innych rodzajach wód, szczególnie przy niskich stanach wody lub jej skażeniu.

W celu ograniczenia niekorzystnych skutków dla środowiska wodnego, takich jak nadmierna obciążenie fosforanami, azotanami i związkami organicznymi, zasugerowano wprowadzenie zakazu stosowania różnych rodzajów zanęt wędkarskich. Należy do nich zanęty spożywcze, pelety, ziarno wraz z dodatkami mineralnymi (ziemie, gliny wędkarskie) oraz bezkręgowce zanętowe, takie jak larwy i poczwarki muchy (biały robak, kaster, pinka), larwy ochotki (jokers) i dżdżownice.

W świetle powyższych faktów RZGW Wody Polskie w Radomiu zwróciło się do Okręgu PZW w Radomiu o wprowadzenie zakazu stosowania wymienionych zanęt w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia w bieżącym roku oraz w latach następnych na wodach użytkowanych przez obwody rybackie. To oznacza, że w określonym przedziale czasowym wędkarze będą pozbawieni możliwości używania wspomnianych zanęt, w tym także robaków, podczas swoich łowisk.

Poniżej znajdziesz szanowny czytelniku dodatkowe pisma i wykaz na nich tych okręgów, które zostały poinformowane o ograniczeniach zanętowych w ich obwodach rybackich.

Uaktualnienie: Dodano pełne pismo z RZGW w Białymstoku w raz listą firm, które to pismo otrzymały.

Autor: Rafał Chwaliński
Radio Gozdawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *