Odra: Zamknięte wszystkie nielegalne urządzenia wodne, ale zagrożenie złotą algą wciąż istnieje

Written by on 17 maja 2023

Ważne informacje dotyczące stanu wód w dorzeczu Odry! Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie donosi, że wszystkie ujawnione do tej pory nielegalne urządzenia wodne zostały zamknięte. Chodzi tu o 30 instalacji zrzutu ścieków, które wykryto od 2021 roku podczas przeprowadzanych kontroli. W skali całego kraju liczba takich instalacji wyniosła 220, z czego zamknięto 132.

PGW Wody Polskie opracowuje również raporty dobowe dotyczące stanu wód i przekazuje je samorządom, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu oraz zakładom korzystającym z wód dorzecza Odry. Te raporty zawierają aktualne informacje o sytuacji hydrologicznej, meteorologicznej, wynikach badań jakości wody przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, dane dotyczące śluzowań oraz ocenę ryzyka zakwitu tzw. “złotych alg”.

Niestety, istnieją obawy co do możliwości powtórzenia się katastrofy ekologicznej, jaka miała miejsce na Odrze w zeszłym roku. Wraz z nadejściem cieplejszych dni zaobserwowano występowanie złotej algi, między innymi w zalewie w Czernicy. W odpowiedzi na to zagrożenie wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podjął decyzję o założeniu siatki na kanale łączącym zalew Czernica z Odrą, mającą zapobiec przepływowi ryb. Złota alga, rozwijająca się w zasolonych wodach o cieplejszej temperaturze, była główną przyczyną zeszłorocznej katastrofy.

PGW Wody Polskie podejmuje działania mające na celu zapobieżenie kolejnej katastrofie ekologicznej na Odrze. Przeprowadzono przeglądy wodnoprawne dla ponad 400 zakładów, w tym 91 dla zakładów odprowadzających zasolone wody. W wyniku tych przeglądów w 2022 roku wszczęto postępowania w zakresie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego dla 6 zakładów z dorzecza Odry. Ponadto, w 103 przypadkach stwierdzono niedopełnienie obowiązków przez zakłady korzystające z wód dorzecza Odry, wynikających z warunków udzielonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

Ważnym krokiem w kierunku ochrony Odry jest przyjęcie tzw. specustawy o rewitalizacji rzeki, która ma zapewnić odpowiednie zasoby wodne i poprawę jakości wody. Oczekuje się, że ta ustawa zostanie przyjęta do końca czerwca.

PGW Wody Polskie podkreśla, że opracowano wiele propozycji dotyczących karania sprawców wykroczeń przeciwko środowisku wodnemu oraz ułatwień dla samorządów w zakresie inwestycji w gospodarce wodnej. Zaproponowano również testowanie różnych substancji, które mogą skutecznie zwalczać “złote algi”. Rekomendacje te zostały przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które nadzoruje prace zespołu naukowców powołanego do wyjaśnienia przyczyn zdarzeń na Odrze.

W kontekście tych informacji cała Polska czeka z niecierpliwością na specustawę o Odrze i podejmuje działania mające na celu ochronę i poprawę stanu tej ważnej rzeki.

Autor: Rafał Chwaliński
Radio Gozdawa

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading