Dość wpuszczania Odry w kanał!

Written by on 21 stycznia 2023

Podczas I Kongresu Wody we Wrocławiu, 25 października 2022 roku, odbyła się konferencja organizacji pozarządowych, które wyraziły swoją dezaprobatę wobec planów Wód Polskich oraz polityki obecnego rządu dotyczącej gospodarki wodnej na Odrze. Kongres był poświęcony rozwojowi gospodarki na rzece Odrze i nie skupiał się tylko na szerokim aspekcie retencji, pływalności, turystyki itp.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *