AMBER Barrier Tracker – nowoczesne narzędzie do monitorowania barier rzecznych w Europie.

Written by on 26 marca 2023

Drodzy słuchacze Radia Gozdawa, mamy dla Was ważne informacje dotyczące śledzenia barier rzecznych w Europie za pomocą aplikacji AMBER Barrier Tracker¹.

Od ostatnich 4 lat obywatele śledzą barierki rzeczne w Europie za pomocą aplikacji AMBER Barrier Tracker. Ponad 2800 osób zarejestrowało ponad 10500 barier w 40 krajach europejskich (rysunek 1). Ta informacja może potencjalnie wskazać przestarzałe bariery, których usunięcie przyniosłoby największe korzyści i może być wykorzystana do podejmowania dobrze poinformowanych decyzji dotyczących zarządzania rzekami w zakresie priorytetów usuwania barier. Te dane mogą również być wykorzystane do poprawy dokładności istniejących krajowych inwentaryzacji barier

Źródło zdjęcia: damremoval.eu/barriertracker-report

rzecznych lub jako kamień milowy w tworzeniu nowych.

W zeszłym roku koalicja Dam Removal Europe (DRE) uruchomiła kampanię promocyjną aplikacji, która skupiła się głównie na 18 krajach, gdzie wydajność aplikacji była ograniczona, a niedoszacowanie barier było znaczne. Kampania przyniosła rejestrację 300 nowych barier w 12 z tych krajów (rysunek 2). Ogółem kampania przyczyniła się do rejestracji około 250 nowych użytkowników i zarejestrowania około 600 nowych barier. Promocja aplikacji powinna kontynuować się, jak również wysiłki mające na celu ustanowienie aplikacji jako cennego narzędzia przywracania rzek dla władz zarządzających wodą.

Więcej informacji na temat aplikacji Barrier Tracker, jej wydajności i rosnącej popularności, a także wyników letniej kampanii promocyjnej DRE, można znaleźć w naszym raporcie Barrier Tracker Report 2022.

Koalicja Dam Removal Europe i World Fish Migration Foundation pragną wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy dostarczyli cenne informacje/dane/zdjęcia na temat barier rzecznych, a także dla Uniwersytetu w Swansea, Europejskiego Sojuszu Wędkarskiego i wszystkich innych, którzy przyczynili się do promocji aplikacji AMBER Barrier Tracker.

Źródło zdjęcia damremoval.eu/barriertracker-report

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji damremoval.eu


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *